Col·lecció
Butxaca 1984, 31

ISBN
978-84-15091-23-3

Traducció
Robert Veciana i Tormo

Llengua original
Francès

Pàgines 336

Preu
9,90 €

Comparteix-ho a

René Descartes

Meditacions metafísiques

Segons les dades de la biografia i la correspondència de René Descartes, el projecte d’un tractat de Metafísica apareix en la trajectòria cartesiana quan el treball estrictament científic ja ha assolit uns determinats resultats i aquest fruit de la recerca ha provocat una reflexió metodològica posterior. Des del punt de vista de Descartes, els fruits de l’aplicació del Mètode permetran la construcció de tot un nou sistema del saber. És prou coneguda la imatge de l’arbre el tronc del qual és la Metafísica i les branques del qual són les diverses ciències, com la Física, la Medicina i la Moral, totes elles producte de l’aplicació del Mètode, però fonamentades per la Filosofia Primera.

 

Col·lecció
Butxaca 1984, 31

ISBN
978-84-15091-23-3

Traducció
Robert Veciana i Tormo

Llengua original
Francès

Pàgines 336

Preu
9,90 €

Comparteix-ho a

Descartes, René

René Descartes va ser un important filòsof racionalista francès del segle XVII, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents branques de la ciència. És considerat el pare de la filosofia moderna, en ser el primer a proposar el problema de la validesa del coneixement com a primera qüestió filosòfica, i una de les figures clau de la revolució científica. És responsable, entre altres coses, de la geometria analítica, de la generalització de l’ús del mot idea amb el significat de “contingut de la ment humana”, la invenció de les coordenades cartesianes o de la sentència cogito ergo sum (penso, aleshores existeixo), a partir de la qual construeix el seu pensament filosòfic.