Informació Legal

1. Informació corporativa

La present Web és propietat d’Edicions de 1984, S.L., amb domicili al carrer Trafalgar, nº 10, 2on 2a A, 08010 de Barcelona, amb N.I.F B61092656. Telf. 34 Tel: 93 300 32 71, Fax: 93 485 43 75.

2. Protecció de continguts

Tot el contingut de la present pàgina Web, inclosos els textos, marques, signes distintius, logotips, imatges, gràfics i dissenys, són propietat d’EDICIONS DE 1984, S.L. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l’accés al portal per part de l’usuari li atorga drets sobre el contingut.

3. Protecció de dades

EDICIONS DE 1984, S.L. ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut de l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat
Edicions de 1984, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5. Modificacions
Edicions de 1984, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

6. Hipervincles
En el cas dels enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Edicions de 1984 S.L. expressa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

7. Modificació de les presents condicions i durada
Edicions de 1984, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8. Compromís de l’usuari

La introducció de dades en algun dels formularis situats en aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i Política de Privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i Informació Legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquest web.

9. Voluntarietat

Informem a l’usuari que les respostes a les qüestions sol·licitades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari. La no complementació de certes dades requerides pot implicar la impossibilitat d’accés al servei sol·licitat.

A través de la implementació dels formularis relatius a serveis prestats per Edicions de 1984, S.L. inclosos aquest web, l’Usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en un fitxer de Dades de Caràcter Personal, del qual és titular Edicions de 1984, S.L., podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

10. Drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de dades de l’Usuari

L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades mitjançant els formularis relatius a serveis prestats per Edicions de 1984, S.L. inclòs aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’usuari podrà exercitar els drets esmentats mitjançant una sol·licitud escrita i signada, i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Edicions de 1984, S.L.

Carrer Trafalgar, nº 10, 2on 2a A. 08010 Barcelona

Si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Edicions de 1984, S.L. en l’adreça indicada.

©2017 Edicions de 1984