Presentació de Manuscrits

Els autors que ho vulguin poden fer-nos arribar manuscrits a la següent adreça electrònica: 1984@edicions1984.cat. L’editorial es compromet a donar-los resposta. Els manuscrits que no es publiquin seran destruïts després de la lectura.

Carrer Trafalgar, 10, 2n-2a A
08010 Barcelona
Tel. 933 003 271
Fax 934 854 375
1984@edicions1984.cat
Director editorial: Josep Cots

Les dades marcades amb asterisc(*) són obligatòries.