Col·lecció
Temps Maleïts, 16

ISBN
84-96061-03-5

Traducció
Artur Quintana i Font

Llengua original
Alemany

Pàgines 736

Preu
30,00 €

Comparteix-ho a

Kurt Pinthus

El crepuscle de la humanitat

Totes les poesies escollides d’aquest llibre brollen del plany per la humanitat, de l’anhel envers la humanitat.
El tema constant és pròpiament, no pas els problemes i sentiments particulars de l’home, sinó, senzillament, l’home com a tal,
la humanitat. El moviment expressionista fou el darrer esforç comú, general i conscient de tota una generació cap a una nova
creativitat i un nou perfeccionament de l’art, la música i la poesia –i també de la humanitat, tal com aquest moviment confiava
al principi–. La poesia expressionista fou, en les seves visions i formes, el baròmetre que marcava d’avançada les sotragades del
segle XX i és estimulant de veure com una generació de joves poetes s’enfronta a la decadència de l’home europeu i del seu art,
de veure l’atreviment d’aquella generació de 1910 a 1920: l’atreviment envers l’amor de l’home present i futur, i l’atreviment d’un
assaig permanent en la vida i la poesia.

El crepuscle de la humanitat es considera l’antologia clàssica de l’expressionisme, la més representativa, el primer i únic
recull d’aquest cercle. Moltes de les poesies que aplega aquest llibre es consideren avui les millors i les més rellevants de
l’expressionisme.

Col·lecció
Temps Maleïts, 16

ISBN
84-96061-03-5

Traducció
Artur Quintana i Font

Llengua original
Alemany

Pàgines 736

Preu
30,00 €

Comparteix-ho a